Dag: 13 maart 2020

Stopzetting alle activiteiten FIOS en S.J.O. D.B.F.

Het coronavirus grijpt om zich heen, dat weet inmiddels iedereen. Je kunt geen dagblad openslaan of er wordt in dikgedrukte koppen gerept over de sporen die het virus achterlaat. De zorgen nemen met de dag toe en de gevolgen zijn inmiddels sterk zichtbaar. Veiligheidsregio’s zijn in de hoogste staat van paraatheid en de overheid neemt (bij de hand genomen door het RIVM) almaar verdergaande maatregelen om het virus in te dammen.

Bingo afgelast

Voor de komende periode zal de bingo niet doorgaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Overigens zal er nog berichtgeving komen over de trainingen/wedstrijden bij FIOS.