FIOS wisselt van voorzitter

Na een termijn van bijna vijf jaar heeft Ron Broeders besloten om af te treden als voorzitter van FIOS. Ron wil zich over de hele breedte nog actiever gaan inzetten voor de Achthuizense gemeenschap; iets wat lastig te combineren is met het voorzitterschap. Hij blijft nog wel als regulier bestuurslid betrokken bij de club, dus er hoeft gelukkig geen afscheid genomen te worden.

Via deze weg wil het bestuur Ron namens de gehele vereniging bedanken voor zijn inzet als voorzitter afgelopen jaren: iedereen is erg blij dat hij zijn ambities voor het dorp wil blijven combineren met een rol bij FIOS. Ron Broeders geeft het stokje door aan Stefan Baan, die met onmiddellijke ingang de nieuwe voorzitter van FIOS is geworden. Stefan zal zich er – net als al zijn voorgangers – hartstochtelijk voor inspannen om de Achthuizense voetbalvereniging de mooie club te laten blijven, die het inmiddels al ruim 85 jaar is.