Kerst- en nieuwjaarsgroet Bestuur FIOS

Aan het einde van het jaar is het gebruikelijk om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden. Normaliter volgt dan een korte uiteenzetting over de uitgevoerde activiteiten en prestaties, maar voor 2020 gaat die vlieger helaas niet helemaal op. De hele wereld stond reeds vanaf het begin van het jaar volledig in het teken van dat veel te vaak genoemde zes-letterige virus. ‘As we speak’ heeft corona nog steeds alles en iedereen in zijn greep, waardoor het dagelijkse leven op een ongekende wijze is ontwricht. En dat dus al vanaf het eerste kwartaal van het jaar…

Ook op FIOS heeft de pandemie een grote impact gehad: met uitzondering van een korte ademruimte in de zomermaanden is het op de vereniging angstvallig stil geworden. Geen wedstrijden en beperkte trainingen, maar bovenal werd het samenkomen van alle leden, supporters en vrienden van FIOS aan banden gelegd. Het verlies van het verenigingsleven is een grotere nederlaag geweest dan welke verliespartij er op het veld ooit heeft plaatsgevonden. En dat valt zwaar, bijzonder zwaar. 

Desondanks is het door de tomeloze inzet van vele vrijwilligers lange tijd mogelijk geweest om – door de COVID-maatregelen in acht te nemen – zo goed en zo kwaad als het kon tóch nog een balletje te kunnen trappen. Iets waar we met zijn allen ontzettend dankbaar voor mogen zijn; het maakt het bestuur trots als wordt gezien wat er mogelijk is als eenieder de schouders eronder zet.

Bovendien, FIOS-vrienden, gloort er licht in het duister en hoop aan de horizon. We lijken langzaam maar zeker steeds meer grip te krijgen op de effecten en bewegingen van het virus en het heeft er alle schijn van dat de vaccins ons landje weer de goede richting in zullen doen bewegen. Het nieuwe jaar biedt dan ook voldoende perspectief op een terugkeer naar het ‘normale’, datgene waar we met zijn allen zo ontzettend naar snakken: de prachtige crosspass over de hele lengte van het veld, het over de bal struikelen van je teamgenoot, het vieren van een overwinning (en zelfs het treuren om een nederlaag), een kaartje leggen in de kantine, het bestellen van een broodje kroket (of een gezondere variant) of simpelweg het weer kunnen samenzijn met elkaar en genieten van de sport en de vereniging waar we allemaal onvoorwaardelijk van houden.

Totdat we zover zijn, zullen we echter nog even op onze handen moeten zitten. Wachten op positievere berichtgeving van het RIVM en de overheid is helaas het devies; de feestdagen zullen dit jaar dan ook een wrange bijsmaak hebben nu zowel Kerstmis als de jaarwisseling maar in beperkte mate met familie en vrienden kan worden gevierd. Desalniettemin willen we eenieder die FIOS een warm hart toedraagt een zo prettig mogelijk verloop van deze dagen toewensen. We hopen bovendien alle leden, alle vrijwilligers, alle supporters en alle vrienden van FIOS in 2021 weer gezond en wel tegen te mogen komen in Achthuizen. Hopelijk kunnen we de gemiste sportieve én recreatieve successen in het nieuwe jaar ruimschoots inhalen.

Nogmaals, vanuit de grond van ons hart: prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en hou allemaal nog heel even vol! We zien elkaar weer in 2021.

Het Bestuur van FIOS