Stopzetting alle activiteiten FIOS en S.J.O. D.B.F.

Beste FIOS-vrienden,

Het coronavirus grijpt om zich heen, dat weet inmiddels iedereen. Je kunt geen dagblad openslaan of er wordt in dikgedrukte koppen gerept over de sporen die het virus achterlaat. De zorgen nemen met de dag toe en de gevolgen zijn inmiddels sterk zichtbaar. Veiligheidsregio’s zijn in de hoogste staat van paraatheid en de overheid neemt (bij de hand genomen door het RIVM) almaar verdergaande maatregelen om het virus in te dammen.

Voor de maand maart heeft de KNVB dan ook al het amateurvoetbal afgelast, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tevens is het advies gegeven aan alle voetbalverenigingen om ook trainingen en oefenwedstrijden geen doorgang te laten geven. Hoewel het risico op besmetting met name aanwezig is bij clusters van grote groepen (100 personen of meer), willen wij als bestuur geen onnodige risico’s nemen met betrekking tot onze leden, familie, vrijwilligers en andere betrokkenen. Om deze reden willen we dan ook aan eenieder mededelen dat alle activiteiten vanuit FIOS en de S.J.O. D.B.F. tot nader order en per direct worden opgeschort.

Dit betekent concreet dat er met ingang van vandaag geen trainingen meer plaats zullen vinden, geen (oefen)wedstrijden meer worden gespeeld en verdere activiteiten (denk aan de bingoavond) in en rond de vereniging worden afgelast (kantine blijft dicht). Hoewel deze maatregelen stevig zijn, ziet het bestuur van FIOS geen andere optie om de veiligheid en gezondheid van haar leden te kunnen garanderen. Vooralsnog zullen deze acties geldig blijven tot en met het einde van de maand maart; nieuwe ontwikkelingen zullen echter direct worden gedeeld met alle belanghebbenden om onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Ook het bestuur van het Buurthuus in Achthuizen heeft tot nader order alle activiteiten opschort in verband met het coronavirus.

Als er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, horen wij dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Bestuur FIOS